Klicka på länken ads-ws20-vl23-greedy-algorithmen.pdf för att visa filen.