Reunions noves

Tema Títol Hora d'inici Durada (minuts) Accions
General Vorlesung (Zoom) Recurrent
La reunió no té data ni hora de finalització
--
General Übung (Zoom) Recurrent
La reunió no té data ni hora de finalització
--

Reunions concloses

Tema Títol Hora d'inici