Kaynağı açmak için [Mann '17] The Top Eight Misconceptions about NP-Hardness üzerine tıklayın.