Klicka på länken ads-ws21-vl23-greedy-algorithmen-druckversion.pdf för att visa filen.