Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl23-greedy-algorithmen-druckversion.pdf per veure el fitxer.