Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl21-minimale-spannbaeume.pdf per veure el fitxer.