Feu clic en l'enllaç ads-ws20-vl19-dijkstra.pdf per veure el fitxer.