Feu clic en l'enllaç ads-ws20-vl18-graphen+bfs.pdf per veure el fitxer.