Klicka på länken ads-ws20-vl16-augmentieren-druckversion.pdf för att visa filen.