Klicka på länken ads-ws20-vl16-augmentieren.pdf för att visa filen.