Klicka på länken ads-ws20-vl12-hashing.pdf för att visa filen.