Klicka på länken ads-ws20-vl09-sortieren-in-linearzeit-druckversion.pdf för att visa filen.