Klicka på länken solution_template.tex för att visa filen.