Klicka på länken approx-ws19-vl12-steinerwald-primal-dual-print.pdf för att visa filen.