Dosyayı görmek için advalg-ws19-vl01-intro+tsp-printerversion.pdf tıklayın