Klicka på länken advalg-ws19-vl01-intro+tsp-printerversion.pdf för att visa filen.