Inlämningsuppgifter

Vecka Inlämningsuppgifter Förfallodatum Inlämning Betyg
Zwischentests 1. Zwischentest torsdag, 18 november 2021, 09:50
2. Zwischentest torsdag, 16 december 2021, 09:50
3. Zwischentest torsdag, 20 januari 2022, 09:50
Übungen 0. Übungsblatt torsdag, 21 oktober 2021, 14:00
1. Übungsblatt torsdag, 28 oktober 2021, 14:00
2. Übungsblatt torsdag, 4 november 2021, 14:00
3. Übungsblatt torsdag, 11 november 2021, 14:00
4. Übungsblatt torsdag, 25 november 2021, 14:00
5. Übungsblatt torsdag, 2 december 2021, 14:00
6. Übungsblatt torsdag, 9 december 2021, 14:00
7. Übungsblatt torsdag, 23 december 2021, 14:00
8. Übungsblatt torsdag, 13 januari 2022, 14:00
9. Übungsblatt torsdag, 27 januari 2022, 14:00
10. Übungsblatt torsdag, 3 februari 2022, 14:00