Klicka på Gitlab Repositories för att öppna resurs