Klicka på https://doi.org/10.1007/BF01386390 för att öppna resurs