Feu clic a l'enllaç Lecture 09 - Convex Hulls in 3D or Mixing More Things (YouTube) per obrir el recurs.