Klicka på https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0222072 för att öppna resurs