Klicka på https://doi.org/10.1017%2FS0963548397002976 för att öppna resurs