Klicka på http://dl.acm.org/citation.cfm?id=320191 för att öppna resurs