Kaynağı açmak için http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00289576 bağlantısına tıklayın.