Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl23-greedy-algorithmen.pdf per veure el fitxer.