Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl19-dijkstra-druckversion.pdf per veure el fitxer.