Klicka på länken ads-ws21-vl15-augmentieren-druckversion.pdf för att visa filen.