Klicka på länken ads-ws21-vl12-hashing-druckversion.pdf för att visa filen.