Klicka på länken ads-ws21-vl12-hashing.pdf för att visa filen.