Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl12-hashing.pdf per veure el fitxer.