Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl11-elementare-ds-druckversion.pdf per veure el fitxer.