Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl10-auswahlproblem-druckversion.pdf per veure el fitxer.