Klicka på länken ads-ws21-vl09-sortieren-in-linearzeit.pdf för att visa filen.