Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl08-quicksort.pdf per veure el fitxer.