Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl07-zufallsexperimente.pdf per veure el fitxer.