Klicka på länken ads-ws21-vl05-rekursionsgleichungen.pdf för att visa filen.