Feu clic en l'enllaç ads-ws21-vl00-organisatorisches-druckversion.pdf per veure el fitxer.