Klicka på länken ads-ws20-vl17-amortisierte-analyse-druckversion.pdf för att visa filen.