Feu clic en l'enllaç ads-ws20-vl10-auswahlproblem.pdf per veure el fitxer.