Feu clic en l'enllaç ads-ws20-vl07-zufallsexperimente.pdf per veure el fitxer.