Klicka på länken doubly-connected-edge-list.pdf för att visa filen.