Feu clic en l'enllaç doubly-connected-edge-list.pdf per veure el fitxer.