Klicka på länken approx-ws19-vl11-maxsat-randomisiertes-runden.pdf för att visa filen.