Klicka på länken approx-ws19-vl10-euklidisches-tsp-ptas.pdf för att visa filen.