Klicka på länken advalg-ws19-vl05-online-algorithms-printversion.pdf för att visa filen.